Lustrace

jednorázové prověření osob, živnostníků a podniků

Rychlou kontrolou a prověřením všech dostupných nefinančních informací z veřejných a specifických zdrojů získáte jednorázové vyhodnocení rizik osob, živnostníků či podniků a zjistíte tak, zda váš obchodní partner:
 • nepřipravuje likvidaci svého podnikání
 • nemá exekuční postih svého obchodního podílu
 • není nebo dříve nebyl napojený na závadné osoby
 • nemá insolvenční návrh z poslední doby
 • nemá dluhy po splatnosti vůči státní správě
 • nemá svoje sídlo na obecním nebo městském úřadě
 • nemá svoji nemovitost postiženou exekucí
 • nefiguruje v soudních sporech jako žalovaný
Nechte si zaslat vzorovou ARFIN lustraci ZDARMA -  kontaktujte nás:

LUSTRACÍ KONTROLUJEME A PROVĚŘUJEME:
 • informace z obchodního a živnostenského rejstříku
 • zdroje negativních informací a dlužnických databází
 • vlastnictví nemovitostí na území ČR
 • aktuální a historické soudní spory
 • záznamy v seznamu exekucí

Analýza

finanční a nefinanční analýza, oborová srovnávací analýza

Analýza rizik, při které prověříme a ohodnotíme celkové finanční zdraví a nefinanční situaci živnostníků, podniků a korporací, vám poskytne ucelené, strukturované informace a doporučení v případech kdy:

 • prodáváte svoji společnost a potřebujete profesionální a nestranný pohled na svoje podnikání
 • děláte důležité investiční rozhodnutí a potřebujete zjistit míru investičního rizika
 • uzavíráte nové obchodní partnerství a potřebujete ověřit finanční zdraví svého obchodního partnera
 • pořádáte nebo se účastníte výběrového řízení a potřebujete získat obchodní argumenty pro vyjednávání
 • potřebujete znát míru úvěrového rizika a ohodnotit úvěrovaný subjekt nebo projekt
CO ZÍSKÁTE ARFIN ANALÝZOU:

 • vyhodnocení a interpretaci informací z dostupných a specifických zdrojů
 • strukturovaný písemný výstup s upozorněním na významná rizika
 • naše doporučení a prvotní stanovisko o ratingMonitoring

Na jednorázové vyhodnocení rizik navazuje průběžný monitoring změn v rejstřících

Kdybyste se včera dozvěděli, že ...
 • Váš obchodní partner má na nemovitosti novou plombu od exekutora nebo se nemovitostí zbavuje
 • ti, s kterými jste obchod vyjednali, již nemají ve společnosti vliv
 • Váš klient změnil sídlo a neinformoval vás o tom,
 • Váš odběratel začal dlužit zdravotní pojišťovně, se stal nespolehlivým plátcem DPH, je v insolvenci…
                       
             .... dodali byste mu dnes své zboží nebo službu na odloženou splatnost?
 
Průběžný monitoring Vašich obchodních partnerů je základem pro prevenci obchodních rizik!

Site Audit

osobní návštěva podniků a korporací

Naší osobní návštěvou podniku či korporace doplníme a prokážeme všechny naše analytické výstupy a připravíme kompletní stanovisko o ratingu.
 
Náš site audit navazuje na ARFIN hodnocení rizik a lustraci podniků či korporací a je zaměřen na zodpovězení případných otázek, které mohou vzejít z našich analytických výstupů a na kontrolu vybraných parametrů, a to otevřenou či skrytou formou.
 
Potřebujete se zeptat? Vyplňte náš kontaktní formulář, ještě dnes se vám ozveme zpět.

Napište nám

Arfin s.r.o., IČ: 242 27 773
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
Email: arfin@arfin.cz

Tel.:
+420 226 217 323
www.arfin.cz


Zapsán do Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 190525 ARFIN je pojišťovacím makléřem zapsaným do registru ČNB


Asistentka
Klára Berounská
Telefon: 603 103 503
Email: berounska@arfin.cz


Parkování v garáži přímo v budově.

Search